uk flag

 

Het Eurokoor is een vereniging van leden. Met statuten en huishoudelijk reglement. Het hoogste orgaan is de ledenvergadering. Het bestuur werkt op basis van een beleidsplan dat door de ledenvergadering is goedgekeurd.

Het hoogste doel van de vereniging is vanzelfsprekend het zingen. Het muziekbeleid wordt bepaald door de leden. Uiteraard worden de keuzen gemaakt in goed overleg met de dirigent, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

De vereniging kan alleen functioneren als voldoende leden bereid zijn om functies te vervullen en taken uit te voeren. Dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid berusten bij het door de leden gekozen bestuur. Veel leden maken deel uit van een van de commissies die onontbeerlijk zijn om alles wat het koor onderneemt, goed te doen verlopen. De alleen voor leden toegankelijke pagina Backstage bevat daarover alle informatie.

Bestuur

Voorzitter: Anita Meijer
Secretaris: vacant
Muziekcommissaris/vice-voorzitter: Jeanette Stritzko
Penningmeester: Jaap Russchenberg

Bestuur ondersteunende functies

Ledenadministratie: Dini van Egmond
Public relations: vacant
Internationale contacten: vacant

Anita Meijer IMG 8092 224x300  Jeanette Stritzko Jaap Russchenberg pasfoto dini van egmond  

Secretariaat

Mail naar: Secretaris Eurokoor

Bank

NL69 RABO 0106561073 t.n.v. penningmeester Eurokoor, Leiden

Kamer van Koophandel

Registratienummer 28077800 

 

Eurokoor Logokopjes 475x26 websiteEurokoor Logokopjes 475x26 website